Njurarna har många livsviktiga uppgifter 

De renar kroppen pa överflödig vätska och pa slaggprodukter. De deltar i blodtrycksregleringen. De styr produktionen av röda blodkroppar och aktiverar D-vitamin.

Superhjältenjuren tal en massa, till och med att man donerar den ena av sina njurar till nagon anhörig. Men inte ens superhjältar klarar sig helt pa egen hand. Högt blodtryck och diabetes skadar njurarna. Hjälp dem alltsa att bevara sina superkrafter genom att leva hälsosamt: motionera, minska pa saltet, inte röka – och förebygga fetma, högt blodtryck och diabetes.

SNJ_1

Njurarna kan ta skada av sockersjuka, högt blodtryck och kärlförkalkning. Njursvikt kan också orsakas av medfödda njursjukdomar eller av en njurinflammation. Njurfunktionen avtar också med åren. Utan fungerande njurar skulle människan dö.

Hälsosamma levnadsvanor gör gott även för njurarna. Motion, saltfattig diet och rökfrihet förebygger blodtryckssjukdom, övervikt och diabetes. Effektiv behandling av blodtryckssjukdom, diabetes och störningar i blodfetterna skyddar njurarna. Äldre personer och personer som redan insjuknat i en njursjukdom har anledning att vara försiktiga till exempel med sin användning av inflammationsvärkmedicin.

superkrafterna_otsikko

Superkrafterna

Fiende 1.

övervikt_otsikko

Övervikt belastar kroppen. Den ökar risken att insjukna i typ 2 diabetes. Den höjer blodtrycket och stör fettbalansen i blodet.

Skadligast är den typ av fetma som lägger sig kring midjan, dvs. midjefetman. Den leder till att det samlas överskottsfett kring kroppens inre organ, vilket i sin tur skadar organen och blodkärlen. Blodkärlen förträngs och orsakar förhöjt blodtryck som skadar njurarna.

För mycket fett i kombination med störningar i sockerämnesomsättningen ökar risken att insjukna i diabetes. Diabetes i sin tur är en av de vanligaste orsakerna till njursjukdom.

Motion hjälper den som vill banta. Motionen sänker blodtrycket och korrigerar blodets fettvärden. Motion minskar speciellt effektivt midjefetma, även om viktminskningen i sig kanske inte är så stor. Motion förbättrar dessutom cellernas insulinkänslighet, vilket innebär att musklerna bättre kan utnyttja sockret som energikälla. En bestaende viktminskning kan bli verklighet om du kombinerar motion med en hälsosam diet.

Titta episod 1 (finska):
Superhjältenjuren vs överviktÖvervikt_pic

puntarit copyFiende 2.

Högblodtryck
Förhöjt blodtryck skadar njurar, hjärta och blodkärl. Höga blodtrycksvärden kan orsakas av primär blodtryckssjukdom, men ofta är det levnadsvanorna som ligger i bakgrunden. Midjefetma, för mycket salt, för mycket alkohol, rökning och för lite motion höjer samtliga blodtrycket.

Cirka två miljoner av alla vuxna finländare har idag förhöjda blodtrycksvärden. Bara var femte av oss kan strykas idealiska blodtrycksvärden. Högt blodtryck ger vanligtvis inga direkta symtom och upptäcks därför bara genom mätning. Ett idealiskt blodtryck ska ligga under 120/80. Om trycket upprepade gånger ligger över 140/90 är det skäl att utreda orsaken, och vid behov inleda medicinering.

Motion och en hälsosam diet, saltfattig och fiberrik föda, samt minskad mängd mättat fett i kosten är bra metoder för sänkning av blodtrycket också utan medicinering. Det är naturligtvis alltid lika viktigt att sluta röka och dra ner på alkoholbruket, men det gäller speciellt om du har förhöjt blodtryck. Om det bland dina släktingar förekommer njursjukdom lönar det sig att kontrollera blodtrycket regelbundet.

Titta episod 2 (finska):
Superhjältenjuren vs högt blodtryckHögtBlodtrykt_picFiende 3.

Salt

För mycket salt skadar hälsan. Det belastar njurarna, hjärtat och blodkärlen. För mycket salt samlar vätska i kroppen och höjer blodtrycket.

Mest salt får kroppen ur bröd, charkuterier och ost. Färdigmat och halvfabrikat kan innehålla stora mängder salt. Rekommendationen för vuxna är 5 gram salt om dagen, dvs. en knapp tesked.

Det bästa knepet för att minska saltet i kosten är att läsa produktbeskrivningarna. Jämför produkterna i hyllan och välj det alternativ som innehåller minst salt. Mat kan smaksättas också utan salt, men det kan vara värt att ta det långsamt om du försöker vänja dig vid saltfattig kost. Undvik helst salta snacks. Salthalten i födan minskar också om du sköljer ingredienserna, blötlägger dem i vatten och kokar i rikligt vatten.

Titta episod 3 (finska):
Superhjältenjuren vs saltSalt_picFiende 4.

dåliga_levnadsvanor

Rökning och riklig alkoholanvändning ger upphov till blodkärlsförändringar, de höjer blodtrycket och skadar njurvävnaden, vilket i sin tur leder till försämrad njurfunktion.

Rökning ökar andelen dåliga fetter i blodet. Rökningen orsakar en ständig inflammation i blodkärlsväggarna, vilket leder till att blodkärlsförträngning, förkalkning och blodkärlsstelhet utvecklas snabbare. Riklig alkoholanvändning ökar vikten, försämrar blodets fettvärden och orsakar störningar i salt- och mineralbalansen.

Bäst vore det att inte alls börja röka. Men det lönar sig ändå alltid att sluta. Med hjälp av olika nikotinpreparat kan du lindra dina abstinenssymtom. Minskad alkoholanvändning eller att helt upphöra med alkohol märks snabbt i kroppen. Det syns i dina blodvärden och du känner dig piggare och har mer energi. Hjälp finns alltid att få av hälsovårdspersonalen eller på olika webbplatser.

Titta episod 4 (finska):
Superhjältenjuren vs tobak och alkoholrökningFiende 5.

diabetes_otsikko_2


God diabetesbehandling skyddar njurarna. Om balansen däremot är dalig blir risken stor för att du ska insjukna i nagon njursjukdom. Kom ihag att sköta ditt blodtryck och dina blodfetter lika bra som du tar hand om ditt blodsocker. Njurfunktionen ska regelbundet följas upp hos alla diabetiker genom att undersöka proteinhalten i urinen.

Typ 2 diabetes i anslutning till metaboliskt syndrom är den vanligaste orsaken varför man blir tvungen att inleda dialysbehandling. I Finland lider en halv miljon människor av diabetes, och av dem kan nästan en tredjedel redan ha fått njurförändringar, dvs. diabetisk nefropati. Diabetiker, och speciellt de med typ 2 diabetes behöver inte ens känna till att de har diabetes.

Med hjälp av goda levnadsvanor kan du förebygga eller åtminstone bromsa upp typ 2 diabetes. Redan en halv timme motion om dagen minskar risken att insjukna i typ 2 diabetes. Samtidigt lönar det sig att undvika hårda fetter och att öka användningen av mjuka fetter och fiber. Tillsvidare har man inte lyckats hitta några sätt att förebygga typ 1 diabetes.

Titta episod 5 (finska):
Superhjältenjuren vs diabetesmotionFiende 6.

6_pic

Njursjukdomar kan ocksa vara ärftliga, men man kan lindra eller fördröja uppkomsten av ocksa manga ärftliga sjukdomar om man bara upptäcker dem i tid. Uppföljning och effektiv blodtrycksbehandling är synnerligen viktiga faktorer.

Risken att insjukna försvinner inte av att man förtränger sådana tankar. Det lönar sig alltid att berätta för sin läkare om de sjukdomar som finns i släkten. Den vanligaste ärftliga njursjukdomen är den vi kallar polycystisk njursjukdom, dvs. cystnjure. Sjukdomen upptäcks vanligen innan personen hunnit fylla 30. Njursvikt uppstår sällan under ungdomsåren, men redan i ett tidigt skede kan man se förhöjda blodtrycksvärden. Bra behandling kan hjälpa att förebygga förtida försämringar i njurfunktionen.

Titta episod 6 (finska):
Superhjältenjuren vs ärftliga njursjukdomar

njuren_pic

Cystnjure

Läs mer om cystnjure på www.munuaisrakkula.fi,
en sida som är framtagen av vår kampanjsponsor
Otsuka Pharma Scandinavia AB.

video

logo_yhteystiedot

www.munuainen.fi

Njur- och leverförbundet stöder personer som insjuknat och dem som fått ett transplantat samt
deras anhöriga. Förbundet bevakar de insjuknades intressen. Förbundet ger tillförlitlig information
om sjukdomar och hur de vårdas. I medlemsföreningarna har medlemmarna möjlighet att träffa andra som
lever i motsvarande situation. Vem som helst som är intresserad av förbundets verksamhet kan bli medlem.
some

 facebook.com/munuaisjamaksaliitto
twitter.com/munuainenmaksa

Otsuka

Kampanjen förverkligas med stöd från Otsuka Pharma Scandinavia AB.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!